Slow Food Stockholm info@slowfoodstockholm.se
 

Bli medlem

Välkommen som medlem i Slowfood Stockholm

  • Årsavgiften är 500 kronor per person
    eller 650 kronor per par.
  • Ungdomar (under 30 år) betalar 250 kronor per år och 400 kr för ett par
    Inbetalning och registrering sker via Slowfood.com
  • TILL ANMÄLAN

Detta får du för medlemsavgiften:

Som medlem är du en del av en rörelse som starkt arbetar för att bevara traditioner och öka medvetenheten om rättvist producerade livsmedel. I verksamheten ingår även aktiviteter där du som medlem har möjlighet att lära dig mera, prova på, njuta och uppleva!

Av medlemsavgiften på 500 kronor per år går 350 konor till den internationella rörelsen. Slow Food arbetar över hela världen för att öka mångfalden av grödor och odlingskulturer. Därför stödjer man främst producenter i fattigare länder så att de kan välja vilka grödor de vill odla och slippa bli utnyttjade som underleverantörer till multinationella koncernen.
Du kan läsa mer om den internationella verksamheten på www.slowfood.com