Slow Food Stockholm info@slowfoodstockholm.se
 

Verksamhetsberättelse 2016/2017

Verksamhetsberättelse SlowFood Stockholm 2016-2017

Under verksamhetsåret har vi haft nio styrelsemöten, anordnat fyra medlemsaktiviteter och deltagit i tre event.

Under hösten lades tid och kraft på att konstituera den nya styrelsen och diskutera målsättning och inriktning på Slowfood Stockholms arbete. Som utgångspunkt för det kommande arbetet bjöd vi i oktober in till ett ”öppet styrelsemöte” där vi efterfrågade förväntningar och idéer från medlemmarna.

Detta resulterade i ett kalendarium som vi sedan under året har bjudit in till:

  • TerraMadre-dagen med apelsintema på Stockholms matmarknad i december
  • Västerbottensbuffé på Grand Hotel i januari
  • Deltagit på Ostfestivalen på Münchenbryggeriet i februari
  • Var representerade på Slow wine mässan på Grand Hotel i februari
  • Studiebesök på Brillos bageri i mars
  • Studiebesök på Sötvattenslaboratoriet i maj, som tyvärr fick ställas in och – som vi nu bjudit in till igen den 17 september
  • Deltagit i Smaka på Stockholm i Kungsträdgården tillsammans med Eldrimner och Nordbiföreningen.

Vi har också haft mycket kontakt med den internationella organisationen. Bland annat var den den nordiska kontakt-personen från Bra med på ett av våra styrelsemöten. Vi har också varit oss uppdaterade och tagit del av de evenemang som är kopplade till den internationella rörelsen som ex Slowfish som hade ett stort event i Genoa i maj

Vi har arbetet en del med hemsidan och vår sida på Facebook och skaffat en ny e-postadress info@slowfoodstockholm.se som är kopplad till vår nuvarande hemsida för att ha en enkel kanal för medlemmarna att kommunicera via. Vi använder Facebook och hemsidan som primära kanaler på sociala medier och uppdaterar med information och event. Utskick av nyhetsbrev har också skett under året.

Under året har mycket fokus lagts på att få till en fungerande administration och få koll på medlemsregister och förnyelser av medlemskap. Vi har nyligen lagt om anmälan /registrering om medlemskap till den internationella slowfood sajten för att undvika missar beträffande anmälan, betalning och registrering.

Med denna organisation är vår förhoppning att kraft kan läggas på medlemsrekrytering och medlemsaktiviteter istället för administration.

/ Styrelsen SlowFood Stockholm