Slow Food Stockholm info@slowfoodstockholm.se
 

Om oss

Slow Food är en världsomspännande rörelse där matkultur i vid bemärkelse står i centrum. Gott, rent och rättvist är rörelsens tre ledord.

Gott – för att mat och dryck ska njutas, inte bara vara ett sätt att snabbt få näring.
Rent – för att mat och dryck inte ska innehålla en massa gifter och för att produktionen inte får skada miljön.
Rättvist – för att bra mat är en rättighet även för den som har mindre i plånboken och för att de som producerar mat och dryck ska ha drägliga arbets- och livsvillkor.

Internationellt arbetar Slow Food-rörelsen för ekologisk produktion, bevarandet av lokala och regionala matkulturer och utvecklingen av ett jordbruk som varken utarmar jorden eller människorna som brukar den.

 

Vad vill vi?

Vi vill skapa intresse och väcka medvetenheten om alla producenter och produkter som finns i vår omgivning som delar Slowfoods värderingar för en god och hållbar matkultur. Detta vill vi göra genom att anordna trevliga aktiviteter där vi lyfter och uppmärksammar spännande producenter och njutbara produkter. Vi vill också bidra till folkbildning genom att bjuda in till träffar och möten där där vi kan lära oss mera.

Vi vill vara lyhörda för era idéer och önskemål – så tveka inte att höra av er till oss stockholm.slowfood@gmail.com

 

En kort historia

Slow Food i Sverige bildades 1991 på initiativ av Carlo Barsotti, som i dag är stockholmsconviviets hedersordförande. Under årens lopp har vi haft många kulinariska träffar, där mat och kultur ofta fått samverka. Men den viktigaste uppgiften är att sprida information och skapa debatt kring Slow Foods idéer.

Här arbetar vi även tillsammans med producenter, affärer, restauranger och andra organisationer som delar vår grundsyn. Tack vare detta arbete är vi inte passiva konsumenter, utan aktiva medproducenter som kan påverka mat- och dryckeskulturen för både oss själva och våra medmänniskor.

År 1987 grundade italienaren Carlo Petrini, tillsammans med några välrenommerade italienska intellektuella, som Dario Fo, Folco Portinari, Francesco Guccini och Staino, den italienska föreningen Slow Food. Historikern Portinari formulerade dess manifest, som kan sammanfattas i tre ord: Gott, Rent och Rättvist.

Slow Food Sverige kan känna stolthet över att vara det första internationella Slow Food-sätet utanför Italien. Vänskapen med den italienska rörelsen uppstod redan 1974 . Dario Fo, Nobelpristagare i litteratur 1997, och hans fru och medarbetare Franca Rame befann sig då i Bra i Piemonte i norra Italien, i samband med en politisk demonstration med teaterinslag. Italienaren Carlo Barsotti, som var vän och medarbetare till Dario Fo, hade flyttat till Sverige från Italien år 1968, men hade fortsatt kontakten med Dario Fo, för att sprida dennes verk i Sverige. Carlo befann sig i Bra, för en av sina återkommande kontakter med Dario Fo. Mötet i Bra blev början till Carlo Barsottis vänskap med Slowfoood-grundaren Carlo Petrini.
År 1982 började Carlo Petrini samarbeta med kulturföreningen A.R.C.I. för att sprida kunskap om det berömda Langhe-distriktet, Barolons land.

Vin och sång i begynnelsen

Vin och sång i begynnelsen

När den nationella italienska föreningen A.R.C.I. Gola (gola=gom) bildades vid en kongress på slottet i byn Barolo på sommaren 1986, deltog bland andra Carlo och Anna Barsotti som svenska delegater. A.R.C.I Gola representerades i Sverige av Carlo och Anna, men eftersom föreningen alltså var enbart italiensk, fanns det inga förutsättningar för några aktiviteter i Stockholm.

I Stockholm höll Carlo Barsotti en presskonferens på restaurang Martini. Ägaren Sergio Montanari ställde restaurangen till förfogande och gav chefskocken Vittorio i uppdrag att komponera en Slow lunch, på sin bekostnad. Carlo Barsotti valde vinerna och höjdpunkten blev Barolo Fontanafredda, vigna Delizia 1982.

År 1989 undertecknade delegaterna från 18 länder, däribland Sverige, manifestet för Slow Food International i Paris. Sverige representerades av Carlo och Anna Barsotti. Konstituerandet skedde under högtidliga former i lokalerna för Comedie Francaise, som staden Paris ställt till förfogande. Valet av plats för grundandet skulle ses som ett erkännande av Frankrikes historiska, kulinariska och ekologiska värde.